รายงานการดำเนินโครงการ “จัดเวทีเสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และการทำสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์” เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 657 เข้าชม

report_project_2564_money1-merge