หัวข้อข่าว

วันราชภัฎ

ภูพานเกมส์

ITA

การรณรงค์

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy

กีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

ประชุมสัมมนา “ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอน้อมรับความปรารถนาดี ด้วยคำอวยพร

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

ส่งมอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ